Montessori, Waldorf, dan Reggio Emilia adalah tiga pendekatan utama pendidikan awal kanak-kanak. Ketiga-tiga pendekatan ini popular bukan sahaja di Amerika Syarikat, tetapi juga di seluruh dunia. Malaysia tidak terkecuali. Hari ini, terdapat banyak prasekolah di Malaysia, kebanyakannya swasta, yang sudah menerima pakai salah satu daripada tiga pendekatan utama ini. Pendekatan yang paling popular ialah Montessori. Berikut adalah perbandingan ringkas mengenai tiga kaedah pendidikan yang popular ini.

Artikel penuh, di emakayah.com

Leave a Reply